Yeni Batarya Teknolojisi

Araştırmacılar on yıldan daha uzun süre boyunca çalışabilen bir batarya geliştirdiler. Harvard araştırmacıları yenilenebilir enerjiye doğru bir adım daha atmak için yaptıkları araştırmalar sırasında kullandığımız bataryaların depolama kapasitesini geliştirebilecek bir yol buldular.

Harvard’ın Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler bölümünün araştırmacılarına göre bataryaları artık daha pratik hale getirmek mümkün. Günümüzde bataryaların en büyük sorunlarından biri şarj-deşarj döngüsü sırasında bataryaların depolama kapasitesinin hızlı bir bozulmaya uğraması. Bu sorun araştırmacılar tarafından ele alındı ve üzerinde deneyler yapıldı. Deneylerin sonuçları oldukça umut vericiydi ve araştırma ekibi bu gelişmeleri basınla paylaştı.

Araştırmacılar deneyler sırasında bataryaların moleküler yapısını değiştirmeyi başardılar. Bu sayede elektrolitler suda daha hızlı çözülüyor. Bu da demek oluyor ki her 1000 şarj-deşarj döngüsü sadece %1 kapasite kaybına yol açıyor. Tahminlere göre yapılan deneyler sonucunda bulunan batarya minimum bakım gereksinimleriyle en az 10 yıl dayanabilir. Ayrıca deneyler sırasında molekülleri değiştirilen piller toksik olmadığı gibi aynı zamanda aşındırıcı da değil. Yani deriyle temas ettiğinde dahi herhangi bir zarara yol açmaz.

Bu adım yenilenebilir enerjiye geçmenin ve sürdürülebilir kılmanın adımlarından biri olarak görülebilir. Bu tip araştırmalar hali hazırda dünya genelinde devam ediyor. Enerji depolama alanındaki yenilikler yenilenebilir enerjinin değerli ve uygulanabilir hale gelmesine yardımcı olacaktır.

ABD enerji bakanı Imre Gyuk yaptığı açıklamada verimli ve uzun süre dayanabilen bu bataryaların elektrik şebekesi alt yapısında kullanılacağını ve standart hale getirileceğini belirtti. Bu gibi yeni buluşlar fosil yakıtların kullanımı azaltabilir ve çevreye verilen zarar en aza indirgenebilir.