Fidye Yazılımların En Çok Görüldüğü Sektörler

Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre tespit edilen fidye yazılımların %77’si dört ana sektörde görülüyor: ticaret ve profesyonel hizmetler (%28), hükümet (%19), sağlık hizmetleri (%15) ve perakende (%15).

NTT Security tarafından yayınlanan ‘The 2017 Global Threat Intelligence’ raporuna göre kimlik avı saldırılarının neredeyse dörtte üçü (%73) şirketlere ve organizasyonlara, %65’i hükümetlere ve %25’i ticaret ve profesyonel hizmete karşı yapılıyor. Eğer saldırı yoğunluğunu ülkelere göre sıralarsak %41 ile ABD, %38 ile Hollanda ve %5 ile Fransa kimlik avı saldırılarının başlıca üç kaynağı olarak görülebilir.

Şaşırtıcı bir şekilde dünya genelinde yapılan siber saldırıların sadece %6’sını DDoS saldırıları oluşturuyor. Yine aynı rapora göre DDoS saldırılarının %16’sı Asya’dan %23’ü ise Avusturalya’dan yapılmış.

Finans sektörü %14 ile dünya genelinde yapılan bütün saldırı çeşitlerinin başlıca hedefi olarak listeleniyor. En çok saldırıya uğrayan üç sektörü sıralamak gerekirse; %14 ile finans, yine %14 ile hükümetler ve %13 ile imalat sanayi en çok siber saldırı alan sektörler olarak sıralanabilir.

Diğer istatistikler:

  • Saldırıların başlıca kaynağı olan ülkeler: ABD (%63), Birleşik Krallık (%4) ve Çin (%3)
  • Geçtiğimiz yıllarda kuruluşların sadece %23’lük bir kısmı acil durum yönetimi planına sahipken bu oran bu yıl %32’ye yükselmiş durumda.
  • Acil durum yönetim planı oluşturmak için en çok bütçe ayıran sektörler: %17 ile sağlık hizmetleri, %16 ile finans, %14 ile profesyonel hizmetler ve %12 ile perakende.
  • Finans ile ilgili kuruluşların yaşadığı siber güvenlik problemlerinin %56’sı zararlı yazılımlardan kaynaklanıyor.
  • Sağlık kuruluşlarında yaşanan siber güvenlik problemlerinin %50’si fidye yazılımlardan kaynaklanıyor.